Waste Electronic Equipment - Recycling & Refining

WEE circulair

CIRCU PROOF

WEE circulair is gespecialiseerd in het verwerken van elektronisch afval, zoals printplaten (PCB’s), die bestaan uit diverse metalen en vlamvertragende kunststoffen. Vooral deze vlamvertragers (halogenen) vormen een probleem voor onze gezondheid, natuur en milieu.

Via THERMISCHE DECOMPOSITIE worden deze schadelijke, vlamvertragende stoffen op een milieuvriendelijke manier verwerkt, volgens alle door de overheid gestelde emissie- en veiligheidseisen en het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Voor de inzameling en verwerking van elektronisch afval is WEE do IT de sociale partner. Hier leveren mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hun bijdrage aan een circulaire economie.

WEE do IT

Een duik in de wereld van e-waste

De groeiende hoeveelheid elektronica die we aanschaffen, gebruiken en vervolgens afdanken leidt tot een steeds groter wordende berg e-waste.

De verwerking daarvan laat te wensen over. Een deel eindigt op de ‘onzichtbare afvalberg’ in de keukenla en uiteindelijk bij het restafval.

De tweede route van afgedankte elektronica is recycling. Ook dit percentage blijft beperkt tot 49 procent in 2018. Bovendien worden voor herwinning nu nog vervuilende methodes als verbranding en extractie gebruikt.

Een groot gedeelte van het e-waste wordt echter gedumpt in Afrikaanse en Aziatische landen.  Giftige afvalstoffen eindigen in de natuur, voedsel raakt vergiftigd en de bevolking kampt met gezondheidsproblemen.

Dit kan én mag niet gebeuren. WEE Circulair heeft de oplossing voor deze Waste of Electronic Equipment (WEE).

WEE do IT

1 %

van het gewicht van nieuw op de markt gebrachte apparatuur moet ingezameld en verwerkt worden. In 2018 zaten we in Nederland 49 procent. Terwijl bijna 100 procent van het e-waste recyclebaar is.

1

Zoveel ‘apparaten met een stekker’ heeft een gemiddeld huishouden in huis. Het ‘internet of things’ zorgt bovendien voor steeds meer ‘slimme apparaten’ in huis. We kunnen dus niet meer zonder.

1 %

Zoveel stijgt de jaarlijkse hoeveelheid elektronisch afval wereldwijd. In 2050 de hoeveelheid elektronisch afval naar verwachting opgelopen tot maar liefst 120 miljoen ton.

0 miljoen kilo

Zoveel e-waste zamelen we jaarlijks in Nederland in. Dit eindigt grotendeels in de verbrandingsovens en wordt slechts voor een klein deel gerecycled. Maar waar blijft de rest? Deze documentaire volgt de route van elektronisch afval en laat zien waar onze afgedankte apparatuur eindigt.

Wat zit er in mijn elektronica ?

Elektronica bevat pcb’s (printed circuit boards of printplaten), essentiële stukjes hardware. Het aantal pcb’s dat wereldwijd wordt geproduceerd groeit met ongeveer 9% per jaar, maar slechts een klein deel wordt gerecycled.

In plaats daarvan eindigen ze in verbrandingsovens of op de stortplaats. Daarbij komen giftige dampen of verontreinigende stoffen vrij die in het grondwater en de atmosfeer terechtkomen.

Uit onderzoek van onder andere GreenPeace blijkt dat elektronisch afval onder meer de volgende (giftige) stoffen bevat:

Zware metalen komen in de natuur voor, bijvoorbeeld kwik, lood, cadmium, chroom, koper, arseen, nikkel, kobalt en magnesium. Lood, cadmium en kwik zijn het meest giftig. Verontreiniging van de bodem met zware metalen is een ernstige zaak, omdat reinigen moeilijk en kostbaar is. Bovendien kunnen ze in het grondwater terechtkomen en zich snel verspreiden. 

Halogenen zijn zeer reactief en schadelijk – zelfs dodelijk – voor bio-organismen. Voorbeelden van halogenen zijn fluor, jodium, broom en chloor. Broom wordt vooral toegepast in vlamvertragers en pesticiden. 

Broomhoudende vlamvertragers worden toegevoegd aan vele consumentenproducten om hun brandwerendheid te verhogen. Het materiaal redt levens en is daarom bijzonder nuttig en belangrijk, maar de negatieve gevolgen voor het milieu zijn niet te ontkennen.

onze motivatie

Waarom moet dat anders ?

Elektronisch afval zit vol schadelijke stoffen en wordt deels gedumpt in Azië en Afrika. Hier verwerken veelal vrouwen en kinderen dit elektronisch afval onder slechte omstandigheden. Niet voor niets kampt de bevolking met ernstige gezondheidsproblemen.

Elektronisch afval bestaat voor een deel uit giftige stoffen, zoals de vlamvertragers. Deze halogenen als broom, chloor en antimoon eindigen in de natuur en vergiftigen ons drinkwater en voedsel.

Elektronisch afval bestaat deels uit edele metalen als goud en zilver. Grondstofreserves raken echter uitgeput en de tijd dat grondstoffen goedkoop en in overvloed beschikbaar zijn daarmee voorbij gaat, terwijl op dit moment slechts 10-15 procent van het goud uit e-waste wordt hergebruikt. 

De metalen in elektronisch afval zijn onder meer goud, zilver, rhodium, platinum, koper, lood, palladium en aluminium. Deze metalen kunnen allemaal worden hergebruikt, en daarmee vertegenwoordigt e-waste een enorme totale waarde. Het is zonde om dat te dumpen of verbranden, zonder dat het iets oplevert. 

Zo kan het ook - WEE do IT

Op de Conventie van Basel is afgesproken dat elektronisch afval niet meer geëxporteerd mag worden, maar dat landen hun eigen e-waste moeten verwerken. WEE Circulair biedt de methode om elektronisch afval viaTHERMISCHE DECOMPOSITIE milieuvriendelijk en volledig te verwerken, in lijn met de doelen van het Schone Lucht Akkoord.

Milieuvriendelijk en CO2-neutraal

De methode voldoet aan alle door de overheid gestelde emissie- en veiligheidseisen voor schadelijke stoffen en veiligheid en is in lijn met het Schone Lucht Akkoord.

Efficiente en volledige verwerking

De verwerking van plastics, metalen en andere onderdelen uit e-waste zorgt ervoor dat er geen reststoffen overblijven.

Gecontroleerd en binnen Nederland

Het verwerkingsproces wordt streng gecontroleerd en vindt conform internationale afspraken binnen Nederland plaats.

Neem contact op

We staan u graag te woord

WEE circulair bv

Waste Electronic Equipment

Wierden, Nederland
www.weecirculair.com
Info@weecirculair.com

+31 (0)546 303 181
+31 (0)6 2222 2711

LinkedIn: Gerrit H. Kobes (founder)

KVK-nummer: 75888432
BTW-nummer: NL8604.34.395.B01
VIHB-registratie: 533670
Bankrekeningnummer: NL20 ASNB 0781 2992 33

Of vul het formulier in